Pluimveehouderij

Koekkoek

De familie Koekkoek woont en werkt al generaties op deze mooie plaats in Almkerk evenals de familie Lagrouw. De eerste leden van deze familie worden genoemd in dit gebied in de zeventiende eeuw. Een van nazaten trouwde met een Koekkoek nazaat en zo kwamen deze families bij elkaar. Van oudsher gemengde boerderijen met akkerbouw en veehouderij. Op onze boerderij staat sinds enkele jaren de naam van de familie die we niet willen vergeten; Huize Lagrouw. De laatste 50 jaar zijn veel bedrijven gespecialiseerd. In ons geval was dit in akkerbouw. In de jaren negentig hebben we de keuze gemaakt om met pluimvee te beginnen. Oude kringlopen op nieuwe schaal in ere herstellen. Zo gebruiken we het geteelde graan voor de kippen en gaat de mest voor een gedeelte weer terug op het land. Respect en afhankelijkheid van en voor de natuur zijn kernwaarden! 

Scharrelkippen voor de ei productie

Het Pluimveebedrijf Koekkoek is in de jaren 90 ontstaan. Toen gestart met het houden van vleeskalkoenen. Door markontwikkelingen, zoals het wegvallen van afzet in Nederland, is er een nieuwe afweging gemaakt. De keuze is toen gemaakt om de stallen aan te passen voor scharrelkippen voor de ei productie. Een keuze die je maakt op basis van cijfers en gevoel. We vinden kippen prachtige beesten en het leggen van eieren een wonder. Daarbij geeft het houden van kippen weinig arbeidspieken. Het hele jaar is er elke dag ongeveer even veel werk aan, wat zorgt voor een makkelijke inpassing, maar wel 365 dagen per jaar. In totaal is er op ons bedrijf ruimte voor ongeveer 40000 kippen.

Dat zijn er heel veel en dit is ongeveer een gemiddelde bedrijfsomvang binnen de legkippenhouderij.

Iedere dag 35000 eieren

Er zijn op het bedrijf 2 stallen aanwezig waar de kippen zitten. De kip is een bosdier; houdt ervan om hoog te zitten, want dat is veilig, maar ook tussen de takken te kruipen en onder de boom te scharrelen. In de stallen staan dus als het ware kunstbomen; stellingen van metaal, hout en plastic. Het systeem is Bolegg Terrace van Vencomatic. In deze systemen kunnen de kippen eten, drinken, hun ei leggen in de nesten, rondscharrelen, op stok zitten, etc. De dagelijkse werkzaamheden die gebeuren zijn de controles in de stal. Kijken of alles goed gaat met de kippen. Daarnaast worden dagelijks de eieren verzameld. Dagelijks ongeveer 35000 stuks! Deze eieren komen allemaal automatisch naar voren en voor in de schuur gaan ze op een band naar het eierlokaal, hier worden ze gecontroleerd, gestempeld en in trays of in doosjes gedaan.

Culinei en MVO

De mest wordt wekelijks automatisch uit de stal gehaald en gebruikt op het Akkerbouwbedrijf. Mest die over is wordt afgezet naar een coƶperatie, een samenwerking van boeren en hier wordt energie van gemaakt; groene stroom!