` Eieren als streekproduct in het land van Altena

Tussen de rivieren, met een landschap van dijken, kanalen, polders en dorpen ligt het land van Heusden en Altena. Midden in dit gebied woont al generaties lang de familie Koekkoek. Boeren die al eeuwen de vruchtbare zee- en rivierklei bewerken om gewassen te laten groeien en (in)direct mensen te voeden. Dit gebeurt ook aan de Uppelsehoek in Almkerk, in het hart van Heusden en Altena. Hier woonde en werkte al eeuwen de familie Lagrouw. De eerste leden van deze familie worden genoemd in dit gebied in de zeventiende eeuw. Eén van de nakomelingen trouwde met een Koekkoek nazaat en zo kwamen deze families bij elkaar. Van oudsher gemengde boerderijen met akkerbouw en veehouderij.

De laatste vijftig jaar hebben veel bedrijven zich gespecialiseerd. In ons geval was dit toen der tijd akkerbouw. Later in de jaren negentig is de keuze gemaakt om met pluimvee te beginnen. Oude kringlopen worden op deze manier weer in ere hersteld. Het geteelde graan is voor de kippen en de mest gaat voor een gedeelte weer terug op het land. Respect en afhankelijkheid van en voor de natuur zijn kernwaarden! 

Culinei op social media

Simple Social Media Stream: There is no feed data to display!